Ένα άρθρο της Laurel Brunner για τη χρήση των νανοσωματιδίων στα μελάνια της εκτυπωτικής βιομηχανίας και την επίδρασή τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη εκπληκτικές καινοτομίες στη δημιουργία μελανιών, καθώς η εκτυπωτική βιομηχανία προσπαθεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και παράλληλα να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τα μελάνια της νανοτεχνολογίας χρησιμοποιούνται κυρίως στους αισθητήρες, τις  εκτυπώσεις σε κεραμικά υλικά και τα τυπωμένα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκαν σε εμπορικές εκτυπώσεις και εκτυπώσεις συσκευασιών, καθώς έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιωμένη χρωματική γκάμα και την ποιότητα της εκτύπωσης. Δεν γνωρίζουμε την επίδραση που έχουν στο περιβάλλον και συνολικά στην ανθρώπινη υγεία. Θα περίμενε κανείς ότι οι επιπτώσεις αυτές θα είχαν διερευνηθεί και ελεγχθεί επαρκώς, αλλά αυτό φαίνεται να είναι περισσότερο μια ελπίδα παρά μια πραγματικότητα.

Το πρόβλημα είναι ότι νανοσωματίδια είναι εξαιρετικά μικρά και για αυτό δεν δρουν όπως δρουν τα κανονικά μόρια. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται τα μόρια μας βοηθά να προσδιορίσουμε αν κάτι, όπως η σύσταση ενός μελανιού είναι τοξική ή όχι. Η τοξικότητά τους εξαρτάται από τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένων της κρυσταλλικής δομής, του μεγέθους, του σχήματος, της καθαρότητας, του επιφανειακού ηλεκτρικού φορτίου και του τρόπου που είναι δομημένα τα εσωτερικά και τα εξωτερικά συστατικά των σωματιδίων. Όλοι αυτοί οι παράγοντες προσδιορίζουν την συμπεριφορά των νανοσωματιδίων, για παράδειγμα όταν αυτά μπαίνουν στην κυκλοφορία του αίματος ή εκτυπώνονται, ή εκτυπώνονται και επιστρώνονται πάνω στη μονωμένη επιφάνεια.

Έτσι, οι νανομεγέθεις χρωστικές ουσίες που βρίσκονται στα μελάνια προκαλούν ανησυχία. Πρόσφατα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσίευσε μια νέα μελέτη στην οποία παρατήρησε το στάδιο που βρίσκεται η έρευνα σε σχέση με τα νανοϋλικά. Το Παρατηρητήριο της ΕΕ για τα Νανοϋλικά (EUON) δημοσίευσε ένα κατάλογο ουσιών, οι οποίες έχουν ταυτοποιηθεί σαν νανομεγέθεις χρωστικές (77), και τεσσάρων υλικών πλήρωσης χρωστικών που χρησιμοποιούνται για να αυξήσουν τον όγκο των μελανιών και να χαμηλώσουν το κόστος. Το δημοσίευμα επίσης καταδεικνύει “κενά στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με την επικινδυνότητα και την αξιολόγηση κινδύνου των χρωστικών σε νανομέγεθος.”

Η έκθεση βασίστηκε σε στοιχεία που βρέθηκαν σε καταλόγους νανοϋλικών και συμπεριέλαβε τα νανοϋλικά που απαριθμούνται στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καταχώρηση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμό των Χημικών Προϊόντων (REACH). Επίσης η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία από Βελγικές, Δανέζικες και Γαλλικές κυβερνητικές πηγές. Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη χρήση των χημικών προϊόντων και τον τρόπο παραγωγής τους, θέτοντας περιορισμούς που βασίζονται στις επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Ο REACH επηρεάζει όλες τις βιομηχανίες της Ευρώπης που χρησιμοποιούν χημικά και εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της ΕΕ όταν τα καταναλωτικά αγαθά πωλούνται εντός Ευρωπαϊκών συνόρων. Οι πληροφορίες του REACH θεωρούνται επαρκείς, παρόλα αυτά όμως η έκθεση του Παρατηρητήριου της ΕΕ για τα Νανοϋλικά (EUON), συμπεραίνει ότι “ στοιχεία για τον κίνδυνο και την εκτίμηση επικινδυνότητας δεν είναι διαθέσιμα για την πλειοψηφία των ταυτοποιημένων νανοχρωστικών.’’ Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία και ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στις υπάρχουσες και τις νέες τεχνολογίες μελανιών, ιδιαίτερα αυτές που σχεδιάζονται για εκτυπώσεις συσκευασίας.

Το πρόβλημα της γνώσης για το πώς οι χρωστικές των μελανιών επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία δεν αποτελεί απλά ένα πρόβλημα για την ΕΕ. Έχει επιπτώσεις για όλα τα δίκτυα αγορών σε όλο τον κόσμο. Η έκθεση έδειξε ότι τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα είναι συνήθως αναξιόπιστα έως αντιφατικά. Ο στόχος του Παρατηρητηρίου της ΕΕ για τα Nανοϋλικά (EUON) ήταν να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 81 νανομεγέθεις χρωστικές που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ. Ωστόσο, αυτό που βρήκαν ήταν η έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης πάνω στα τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τις νανο χρωστικές. Με άλλα λόγια, δεν γνωρίζουμε αν οι νανο χρωστικές είναι δηλητηριώδεις ή πως συμπεριφέρονται αφού εκτυπωθούν.

Πηγή: Αυτό το άρθρο δημιουργήθηκε από το πρόγραμμα Verdigris, μια πρωτοβουλία της βιομηχανίας που σκοπό έχει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του χώρου της εκτύπωσης στο θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτό το σχόλιο βοηθά τις εκτυπωτικές εταιρείες να εναρμονίζονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα και πως η φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των επιχειρήσεων βοηθά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους. Το πρόγραμμα Verdigris υποστηρίζεται από τις κάτωθι εταιρείες : Agfa Graphics, Spindrift.click, EFI, FESPA, HP, Kodak, Kornit Digital, Ricoh, Splash PR, Unity Publishing and Xeikon.