Στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς άρθρων, η Debbie McKeegan ασχολείται με τη με τις ανακυκλωμένες συνθετικές ίνες.

Τα υφάσματα που κατασκευάζονται με συνθετικές ίνες, όπως ο πολυεστέρας και το νάιλον, είναι η κινητήρια δύναμη ενός μεγάλου μέρους της βιομηχανίας ψηφιακής εκτύπωσης υφασμάτων. Τα συνθετικά υφάσματα δημιουργούνται από την επεξεργασία του αργού πετρελαίου, και ως εκ τούτου είναι ένας πεπερασμένος παγκόσμιος πόρος.

Η βιωσιμότητα σε αυτήν την κατηγορία υφασμάτων είναι δύσκολο να επιτευχθεί και, όπως συνεχίζουμε να παρακολουθούμε, τα παράγωγα πολυεστέρα και τα σχετικά ζητήματα υγειονομικής ταφής τους, αποτελούν τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίως. Ωστόσο, οι συνθετικές ίνες προσφέρουν επίσης πολλές ισχυρές και ανθεκτικές λύσεις σε πολλές χιλιάδες εφαρμογές.

Οι συνθετικές ίνες αποτελούν βασικό στοιχείο της Κλωστοϋφαντουργίας και προσφέρουν ισχυρά, ανθεκτικά υφάσματα που χρησιμοποιούνται σε πολλές χιλιάδες εφαρμογές.

Είναι επίσης οικονομικά αποδοτικά σε σύγκριση με τα κυτταρινικά προϊόντα φυσικής προέλευσης, αλλά απαιτούν βαριά βελτίωση. Όμως, το καίριο ζήτημα με τον πολυεστέρα είναι η μακροβιότητά του, δεν βιοδιασπάται και ως πλαστικό είναι υπεύθυνο (σε οποιαδήποτε μορφή) όχι μόνο για δύσκολη υγειονομική ταφή του, αλλά αποτελεί και την συντριπτική πλειοψηφία του όγκου των σκουπιδιών που ρίχνουμε στους ωκεανούς μας κάθε δευτερόλεπτο, κάθε μέρα.

Η κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία δεν φημίζεται για διαφάνεια, τα σφαιρίδια πολυεστέρα είναι ένα εμπόρευμα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να διακριθούν ως προς την προέλευσή τους. Άρα, πώς επιλέγετε ένα βιώσιμο ύφασμα πολυεστέρα rPET από μια θάλασσα πανομοιότυπων συνθετικών δειγμάτων;

Η πιστοποίηση έχει μια αυξανόμενη ζήτηση στην εφοδιαστική αλυσίδα υφασμάτων, όπου τόσο ο καταναλωτής όσο και η βιομηχανία παραγωγής τείνουν να ζητούν όλο και περισσότερο ανακυκλωμένα προϊόντα γνωστά ως rPET.

Λεζάντα: Καθώς μεγαλώνει η αγορά των ανακυκλωμένων (rPET) συνθετικών ινών, η αξία των διαθέσιμων προτύπων και της διαδικασίας πιστοποίησης είναι μεγάλη.

 

Ο κυκλικός σχεδιασμός (προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για ανακύκλωση) και η ανακύκλωση των υπαρχόντων προϊόντων με βάση το πλαστικό, προσφέρουν μια βιώσιμη λύση στα απόβλητα που δημιουργούνται στα πολλαπλά οικοσυστήματα μας, και η χρήση του πολυεστέρα για άλλο σκοπό, ανεξάρτητα από την προέλευση του, παίζει τεράστιο ρόλο σε όλες τις βιομηχανικές προτάσεις. Η μεταποίηση και η ανακύκλωση παρέχουν όλο και περισσότερο μια λεπτή και αποτελεσματική λύση στον «γρίφο» της αειφορίας για συνθετικά.

Το πρόβλημα όμως είναι, ότι η ανακύκλωση είναι ένας καθολικός όρος, που συχνά χρησιμοποιείται ανεύθυνα από τους κατασκευαστές για να προωθήσουν προϊόντα και να κερδίσουν έδαφος απλά με τη χρήση παραπλανητικού κειμένου.

Στην πραγματικότητα, η ανακύκλωση ρυθμίζεται σε μεγάλο βαθμό και μέσω μιας διαδικασίας που προέρχεται από τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDG's). Μέσω της πιστοποίησης ISO σε συνδυασμό με συγκεκριμένες δοκιμές και πρωτόκολλα πιστοποίησης, τα προϊόντα μπορούν να είναι ελεγμένα με αξιοπιστία και να παράγουν υφάσματα, όπου ο όρος «ανακυκλωμένο» σημαίνει πολλά περισσότερα από τον χαλαρό όρο που εφαρμόζεται συχνά από ευκαιριακούς πωλητές.

Η πιστοποίηση των συνθετικών υφασμάτων ορίζεται στο πλαίσιο των SDG του ΟΗΕ, ειδικά στο SDG 12, όπου εργάζονται μέσω εκτεταμένων δοκιμών και προτύπων, όπως το ISO 14021, επιτρέποντας έτσι την πραγματοποίηση ειδικής περιβαλλοντικής σήμανσης.

Το ISO 14021:2016 καθορίζει τις απαιτήσεις για αυτοχαρακτηριζόμενους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων, συμβόλων και γραφικών, σχετικά με τα προϊόντα.

Το ISO 14021 θέτει συγκεκριμένους όρους επαλήθευσης και αξιολόγησης για αυτοχαρακτηριζόμενους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να είναι σίγουρος ότι το προϊόν που φέρει αυτήν την ετικέτα συμμορφώνεται με ένα ακριβές και δύσκολο καθεστώς δοκιμών και επιθεώρησης.

Σημαντικές πιστοποιήσεις: Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο πρότυπο για ανακυκλωμένες συνθετικές ίνες είναι το Παγκόσμιο Πρότυπο Ανακύκλωσης (Global Recycled Standard - GRS), το οποίο παρέχεται και διαχειρίζεται από το Textile Exchange.

Το GRS είναι ένα διεθνές, εθελοντικό πρότυπο που θέτει απαιτήσεις για εξωτερική πιστοποίηση από ανακυκλωμένο περιεχόμενο, αλυσίδα επιμέλειας, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πρακτικές και χημικούς περιορισμούς.

Και πάλι, όπως και με το ISO 14021, το GRS παρέχει στα εμπορικά σήματα τον δρόμο για να αποδείξουν ισχυρισμούς τους σχετικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση στους πελάτες τους.

Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο GRS, μπορεί να πραγματοποιηθεί ακριβής επισήμανση του προϊόντος, αποκαλύπτοντας ιδιαίτερα τη διαφάνεια της εφοδιαστικής του αλυσίδας.

Το επιθυμητό αποτέλεσμα του GRS είναι να παρέχει στα εμπορικά σήματα ένα εργαλείο για σωστότερη και ακριβέστερη επισήμανση, να ενθαρρύνει την καινοτομία στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών, να καθιερώσει περισσότερη διαφάνεια στην εφοδιαστική αλυσίδα και να παρέχει καλύτερη πληροφόρηση στους καταναλωτές. Χρησιμοποιώντας το πλαίσιο που παρέχεται από το GRS, εταιρείες όπως η GCL International κάνουν την ανεξάρτητη επαλήθευση οποιουδήποτε αιτούντος.

Το διεθνές αναγνωρισμένο πεδίο εφαρμογής της GCL International για το GRS, περιλαμβάνει τον έλεγχο του περιεχομένου των ανακυκλωμένων ινών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.

Η διαδικασία πιστοποίησης της GCL περιλαμβάνει έναν διάλογο μεταξύ αιτούντος και επιθεωρητή, κατά τον οποίο συμφωνείται η τεκμηρίωση βασικών προϊόντων.

Στη συνέχεια ακολουθούν φυσικές επιθεωρήσεις, έλεγχοι των εφοδιαστικών αλυσίδων και επαλήθευση SOP. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και του ελέγχου, παρέχεται μια έκθεση που αναφέρει λεπτομερώς τα ευρήματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον προμηθευτή. Έπειτα εκδίδεται πιστοποιητικό με ετικέτα ΤΕ, με το οποίο ο τελικός καταναλωτής μπορεί να είναι σίγουρος ότι το προϊόν του έχει επαληθευμένο περιεχόμενο ανακυκλωμένων ινών.

Ομοίως, η SCS Global Services στην Καλιφόρνια, διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα πιστοποίησης ανακυκλωμένου περιεχομένου και αναγνωρίζεται για την αυστηρότητα των προτύπων της και την τεχνική επάρκεια του προσωπικού της.

Η SCS μπορεί να επαληθεύσει το πρότυπο GRS, αλλά επιπλέον παρέχει δύο τύπους πιστοποίησης για να αναγνωρίσει τα επιτεύγματα ανακύκλωσης μιας εταιρείας:

  • Πιστοποίηση Ανακυκλωμένου Περιεχομένου - Η Πιστοποίηση Ανακυκλωμένου Περιεχομένου SCS, αξιολογεί προϊόντα που κατασκευάζονται από υλικά που εκτρέπονται από τη ροή αποβλήτων. Η πιστοποίηση μετρά το ποσοστό του ανακυκλωμένου περιεχομένου με σκοπό την υποβολή ακριβούς αξίωσης στην αγορά.
  • Πιστοποίηση Προγράμματος Ανακύκλωσης - Η Πιστοποίηση Προγράμματος Ανακύκλωσης SCS βοηθά τις εταιρείες ανακύκλωσης και τις εγκαταστάσεις ποιοτικής αποκατάστασης να κάνουν αξιόπιστους ισχυρισμούς σχετικά με τις στρατηγικές εκτροπής και τα ποσοστά ανακύκλωσής τους.

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή, η χρήση συνθετικών ινών επιτυγχάνεται μόνο μέσω της εξάντλησης των πεπερασμένων γήινων πόρων, και συνεπώς η ανακύκλωση απορριμμάτων μετά την κατανάλωση μπορεί να έχει πολύ σημαντική επίδραση σε αυτήν την εξίσωση ενώ εργάζεται προς μια κυκλική οικονομία.

Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι οι ισχυρισμοί περί ανακυκλωμένων προϊόντων πρέπει να είναι επαληθεύσιμοι.

Καθώς η αγορά των ανακυκλωμένων συνθετικών ινών μεγαλώνει, η σημασία των διαθέσιμων προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης επεκτείνεται, καθώς ο καταναλωτής δικαίως απαιτεί αυθεντικότητα και απόλυτη διαφάνεια για να κάνει μια βιώσιμη αγορά.

 

πηγή: fespa.com

(πρωτότυπο άρθρο: https://www.fespa.com/en/news-media/features/sustainable-certification-for-the-digital-textile-printing-supply-chain)