Δραστηριότητες

Ο Σύνδεσμος FESPA HELLAS εκφράζει και εκπροσωπεί τον κλάδο των μεταξοτυπών, της ψηφιακής εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους και της εκτύπωσης υφάσματος Πανελλαδικά. Ενημερώνει τα μέλη του για νέες τεχνολογίες, νέα υλικά και τις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Συμμετέχει σε όλες τις εκθέσεις που αφορούν τον κλάδο μας (Συσκευασία - Plastica - Graphica - FESPA). Διοργανώνει σεμινάρια, ημερίδες και workshops με σκοπό την ενημέρωση των μελών του.
Συνεργάζεται και συνδιοργανώνει με άλλους φορείς επιστημονικούς και μη - HELGRAMED, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας, ΣΥΒΙΠΥΣ κα.

Συμμετέχει σε σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με σκοπό να προάγει τα συμφέροντα του κλάδων που εκπροσωπεί.

Πλεονεκτήματα μελών:

● Ενημέρωση των μελών για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
● Πρόσβαση στα αποτελέσματα του Print Census, της διεθνούς έρευνας της FESPA για τις τάσεις της αγοράς στον τομέα των εκτυπώσεων
● Δωρεάν πρόσβαση στις εκθέσεις της FESPA ως μέλος του Club FESPA
● Εκπτώσεις για τη συμμετοχή στα FESPA Awards
● Πρόσβαση σε πρακτικές επιχειρηματικές συμβουλές
● Περιβαλλοντική καθοδήγηση με ελεύθερη πρόσβαση στις μελέτες της FESPA
● Προώθηση του κλάδου της μεταξοτυπίας, της ψηφιακής εκτύπωσης και της εκτύπωσης υφάσματος
● Επικοινωνία μεταξύ των μελών
● Χρήση του λογότυπου FESPA HELLAS στα τιμολόγια σας, στο site σας …. σαν μέλη του συνδέσμου.